ROK 2009:

 

 

Stavba:                          Dálniční most přes meliorační kanál  Bohumín

Předmět:                        betonáž a bednění žlábků, základů a podkladních betonů   

Doba realizace v měs:   2 

 

 

 

                  

 

 

 


 

 

Stavba:                          Mostní opěry v Kroměříži    

Předmět:                        podpěrné kosntrukce a bednění mostovky    

Doba realizace v měs:   2