ROK  2009: 

 

Stavba:                          Rodinný dům Černohorská, Brno    

Předmět:                        provedení monolitické železobetonové kosntrukce stropu 1.PP,

                                      1 NP a 2.NP, průvlaků a schodiště

Doba realizace:             2 měsíce 

 

 

 


ROK  2008:

 

 


 

 

Stavba:                          Bytový dům Kořeňského, Brno     

Předmět:                        provedení železobetonových konstrukcí  stropů a stěn 

                                       1 NP,2.NP, 3.NP a svislé zděné konstrukce

Doba realizace:              5 měsíců

 

 

 


 

 

Stavba:                          ČOV Březolupy     

Předmět:                        provedení čističky odpadních vod

Doba realizace:              4 měsíce

 

 

 


 

 

Stavba:                          Polyfunkční dům Pellicova, Brno

Předmět:                        příprava území-bourání stávající konstrukce, včetně likvidace

                                       vybouraných hmot, provedení zemních prací, provedení

                                       mikropilot, dodávka kompletní železobetonové  monolitické

                                       konstrukce, svislé zděné konstrukce, provedení zateplení fasády

Doba realizace:              8 měsíců 

 

  


 

 

Stavba:                          Bytový dům Žilkova, Brno

Předmět:                        provedení kompletní železobetonové konstukce stropu

Doba realizace:              2 měsíců 

 

  


ROK  2007:

 

Stavba:                          Bytový dům BD1 a BD2 Jundrovská, Brno

Předmět:                        provedení kompletní monolitické železobetonové konstrukce 

                                      1.PP, 1 NP, 2.NP a 3.NP, věnce

Doba realizace:             4 měsíce

 

 


ROK  2005: 

 

 

Stavba:                          HOBBY CENTRUM ATLAS Prostějov    

Předmět:                        provedení kompletní monolitické železobetonové konstrukce

                                       strop a atika, schodiště a rampy

Rozsah prací:                 ŽB strop a atika cca 1 472 m2

Doba realizace:              2 měsíce

 


 

 

Stavba:                          Rodinný dům Babice, Brno

Předmět:                        provedení monolitické železobetonové konstrukce stropu 1.PP,

                                      1 NP a 2.NP, průvlaků a schodiště

Doba realizace:             rok 2005 a rok 2006

 

 


ROK 2003: 

 

 

Stavba:                          Výrobní areál WESTFALIA - Hustopeče

Předmět:                        provedení kompletní monolitické železobetonové konstrukce

                                       strop a sloupů                                

Rozsah prací:                 bednění ŽB stropu  cca 1 221 m2

                                       bednění ŽB sloupy   cca   105 m2

Doba realizace:              2 měsíce

 

 


 

 

Stavba:                          Německá škola Praha

Předmět:                        provedení monolitické železobetonové konstrukce         

Rozsah prací:                 bednění ŽB strop  cca 5 520 m2

                                       bednění ŽB sloupy cca 2 960 m2

Doba realizace:               2 měsíce

 

 

 

                 

 

 


 

 

Stavba:                          Parkovací dům Rozmarýn, Brno

Předmět:                        provedení kompletní monolitické železobetonové konstrukce

                                       stropy a sloupy, patra -3.P,-1.P a 1.P

Doba realizace:              6 měsíců

 

 

 

                 

 

 


 

 

Stavba:                          AQUAPARK Kladno

Předmět:                        provedení monolitické železobetonové konstrukce - schodiště

Doba realizace:              7 měsíců